راهکار های سپاکو

image

با هوشمند سازی کسب و کار و تجارتتان میتوانید هوشمندانه تمامم داده ها ، دارایی و پرسنل خود را مدیریت کنید.

اتفاق های خوبی که رقم میخورد را مشاهده میکنید از جمله : تجزیه و تحلیل و پیش بینی پیامدها و گرفتن بهترین تصمیم در زمان درست.

درواقع این همان موفقیت در تجارتان است که با اجرا راه حل های سپاکو به آن دست پیدا میکنید.

راه حل های سپاکو

سیستم مکانیزه مدیریت انبار

راهکار مدیریت انبار شرکت سپاکو امکاناتی از قبیل کسب اطلاعات به روز،اتوماسیون و فناوری چاپ را در زیرساخت های انبار،برای شما فراهم می نماید.

سیستم مکانیزه مدیریت اطلاعات اموال

قابلیت مشاهده و بررسی تمام دارایی ها، پرسنل و فرایند ها برای داشتن یک زنجیره تامین یکپارچه ، مولد بسیار مهمی است. با استفاده از ابزار و نرم افزار های مناسب میتوانید به ر احتی مدیریت تمام امکانات اموال خود را مشاهده کنید.

سیستم مکانیزه مدیریت موجودی

هر سازمانی که دارای موجودی و یا محصولات زیادی باشد به جهت خدمت رسانی بهتر به مشتریان و ایجاد یک کسب و کار سودآور، نیازمند دستیابی به اطلاعات دقیق محصولات در زمان جا به جایی آن ها است. با یک راهکار مدیریت مناسب مشکلات موجود را از میان بردارید

لیبلینگ و چاپ برچسب

معمولا" صنایع تولیدی به دلیل عدم وجود یک روند مکانیزه در واحد بسته بندی، جهت ثبت اطلاعات این قسمت، دچار مشکلات عدیده ای می شوند. تکیه بر روشهای دستی و دخالت عوامل انسانی در جمع آوری اطلاعات ، فرآیند تولید و بسته بندی منتهی به ایجاد حجم وسیعی از داده های غیر قابل اطمینان در مجموعه می شود.

سیستم اتوماسیون ثبت اطلاعات در خط تولید

با هوشمند سازی تجارت خود به بهروری و اثر بخشی هر چه بهتر پرسنل خود درخط تولید کمک میکنید، بدین شکل که برای اجرا کار های تکراری و ساده دیگر نیازی به وقت گذاشتن پرسنل شما برای آن کار نیست و میتوانید، با محول کردن کارای با ارزش تر و مهم تر به بازدهی بیشتری دست پیدا کنید.

سیستم مکانیزه مدیریت اطلاعات و انتقال بی سیم

آغاز گر دوره جدیدی از تحولات در تجارت خود باشید که توسط شما هدایت میشود به راحتی میتوانید در هر کجا که هستید دسترسی به اطلاعات داده ها ، ارتباطات ، گردش کار و ... را داشته باشید.