تعهدات اجتماعی

image

تعهدات اجتماعی وظایفی است که بر عهده ی سازمان ها و موئسسات خصوصی می باشد. اخلاق تجاری و مدیریت خوب بخشی جدایی ناپذیر از مسئولیت اجتماعی است.

 

شرکت سپاکو همواره سعی خود را بر این نهاده تا نسبت به اقدامات خود پاسخگو و تعاملات کاملا شفاف که با احترام به هنجارهای جامعه میباشد، داشته باشد. هدف اصلی فناوران سپاکو و فعالیت های این شرکت ، در راستای کمک به  موفقیت کسب و کار ها و در نهایت کمک به رفاه جامعه می باشد شرکت خود را مستلزم سرمایه گذاری در پروژه ها و فعالیت هایی میداند که رفاه جامعه را بهبود می بخشد و به عنوان بخشی از جامعه، بتواند بخشی از منابع انسانی و مالی خود را برای رسیدگی به مسائل اجتماعی مانند آلوده نکردن محیط زیست ، تبعیض قائل نشدن در استخدام ، مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات و همچنین تاثیرگذاری مثبت در زندگی اجتماعی آحاد مردم و... صرف کند.