) درباره ما / ارائه دهنده تجهیزات بارکد، تجهیزات RFID،تجهیزات لیبل پرینتر - سپاکو

درباره ما

 

 

 

 

شركت فن آوران سپاكو ارائه دهنده ى راهكارهاى جمع آورى داده در سطوح مختلف صنعتي، توليدي، بازرگاني و سازمانى مى باشد. و ارائه دهنده ى نرم Barcode & RFID سپاكو يك تامين كننده ى تراز اول تجهيزات Barcode & RFID افزارهاى مديريت رديابى و كنترل دسترسى مبتنى بر فناورى هاى مى باشد. IOT و RTLS و نيز راهكارهاى موفقيت ما بر پايه ى ارائه ى تجهيزات به روز و خدمات دهى بسيار عالى استوار است. ما با حمايت از نوآورى و ايده هاى نو، با انرژى و عزم و اراده با هر چالش رو به رو شده و هميشه به دنبال استانداردهاى بالاترى مى باشيم. مسئوليت پذيرى و تعهد به مشترى ركن اساسى فعاليت هاى شركت فن آوران سپاكو مى باشد.