Reader (قرائتگرها)

image

Reader های IH RFID

مدیریت هوشمندانه

Reader های RFID به کارمندان و پرسنل خرده فروشی، انبار، حمل و نقل و تدارکات و تولید کمک میکند تا. مدیریت موجودی فروشگاه و انبار را با دقت چک کنند را و عدم تطابق موجودی و یا مغایرت را در کوتاه ترین زمان متوجه بشوند.
مشاهده بیشتر
    • انبار داری
    • کارخانه جات
    • خرده فروشی