دانشگاهی

image

آموزش و پرورش و کتابخانه ها ما تاثیر فناوری بارکد و چاپ را در بهبود خدمات و افزایش بازدهی در محیط های دانشگاهی و کتابخانه ها به خوبی درک کرده ایم. شرکت سپاکو با در نظر گرفتن امکانات آموزشی راهکارهایی را در راستای ردیابی اموال و دارایی های آموزشی ، سرعت در خدمت رسانی به مراجعین و کاهش هزینه های مربوط به ورود دستی اطلاعات ارائه می دهد. ارائه راهکارهای شناسایی مطابق با استانداردهای امنیتی باعث صرفه جویی در زمان دانش آموزان ، کارکنان و مراجعین می گردد. انواع بارکد اسکنر ها و لیبل و ریبون های موجود در انبار سپاکو شما را در مدیریت موثر یاری می دهد. برای افزایش سرعت و امنیت مدیریت اموال خود ، راهکارهای RFID را که در راس تکنولوژی ردیابی و ضبط داده ها قرار دارند ملاحظه نمایید.