همکاری باما

image

 

شرکت سپاکو در حوزه سیستم های شناسایی خودکار و پروژه های مبتنی بر بارکد و RFID فعالیت دارد ، در جهت بهبود سطح کیفیت شرکت، تصمیم دارد تعدادی نیرو استخدام در زمینه های مختلف جذب نماید. کلیه افرادی که تمایل به همکاری با مجموعه فناوران سپاکو را دارند ، میتوانند فرم همکاری ذیل را تکمیل و ارسال نمایند تا پس از بررسی رزومه افراد از آنها دعوت به همکاری گردد.

 

 

فرم استخدام