عام المنفعه

image

از آنجایی که شرکت فن آوران سپاکو به جامعه ی خود متعهد است ، سعی بر آن دارد تا با تمرکز بر زمینه هایی که دارای  بیشترین تاثیر می باشند،  در ایجاد جامعه ای ایمن ، پیشرفته و مدرن سهم سازنده ای داشته باشد.

 

برخی از این زمینه ها عبارتند از :

 

►آموزش و پرورش : حمایت از برنامه های پیشبرد علوم ، فن آوری ، مهندسی و غیره به جهت آماده سازی نسل بعدی نوآوران فناوری

►امنیت عمومی : ساخت جامعه ای ایمن با استفاده از راهکارهای نوآورانه ما در امنیت عمومی در راستای خدمت به جامعه

►امداد رسانی : همکاری با سازمان های بشر دوستانه به منظور کمک به قربانیان